باهمزی

باهم‍زی، طرحى است براى معاشرت، آموختن و همزیستی با محوريت بازى و سرگرمى؛
دعوتى براى تجربه‌ شادى‌هاى جمعى
🎲

حضور باهمزی در رویداد نوروزگاه ۹۸ در باغ فردوس