گزارش ایسنا از رویداد «نوروزگاه ۹۸» در باغ فردوس

در این گزارش طراحان مدیران پروژه نوروزگاه ۹۸ درباره لزوم وجود میدانگاه (پلازا) در شهرهایی چون تهران می‌گویند.

باهمزی با بازی «تاس فامیل» که یک بازی محیطی بر مبنای اسم‌فامیل است، در این رویداد ۸ روزه در نوروز ۱۳۹۸ حضور داشت.

Categoril (Word Hunting-Esm Kartil)

Categoril (Word Hunting-Esm Kartil) is a new card game based on the well-known traditional word game called Categories (In German: Stadt, Land, Fluss).

The box consists of two decks of cards: The Alphabet deck, and the Subject deck. The main goal of the game is to generate a word that starts with a specific letter and related to a specific subject!

Categoril can be played in 4 different methods:
a real-time version, a turn-based push your luck version, and a team-based version in which one of the team members holds his breath (inspired by Kabaddi!) while his partner tries to match the letters with subjects as fast as s/he can!

Components:
Alphabet Cards 28x
Subject Cards 28x
Rulebook
Tin Box Pocket-Size: 107x82x25 mm
Weight: 156 g

Game Specs.:
Genre: Party Game, Word Game
Age: 7+
Players: 2 to 12
Time: 10 to 45 Mins (Depends on the number of players and the method)

Awards:
Certified Game from RoomizGames.com 2018

Categoril BGG Profile: https://boardgamegeek.com/boardgame/273646/word-hunting

You can purchase Categoril from Alangoo.com.

باهمزی؛ بازی + همزیستی


باهم‍زی، طرحى است براى معاشرت، آموختن و همزیستی با محوریت بازى و سرگرمى؛ دعوتى براى تجربه‌ شادى‌هاى جمعى

گروه باهمزی آغازگر رویدادهای پاپ-آپ در حوزه بازی‌های رومیزی در ایران است و این رویدادها را از اسفند سال ۹۴ به صورتی پیوسته برگزار کرده است. این مجموعه رویدادها در شهرها و کشورهای مختلف از شیراز و مشهد و تهران تا ونکوور، مونترال و آمستردام را در بر می‌گیرد.

حضور باهمزی در رویداد نوروزگاه ۹۸ در باغ فردوس

تعریف رویداد پاپ-آپ از وبسایت ایونت‌موبی

Pop-up events are temporary, unexpected events in

unique spaces. They pop up and, after a few hours or days, they pop down. By definition, most events are temporary. It is the element of surprise in unexpected locations that distinguish pop-up events.